لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد نمایید. دریافت گذرواژه جدید
ثبت نام کنید
x

مقاله استاد ” سهراب فلک انگیز” در باب کتاب “گل افشان”

No Rating

گیتار کلاسیک همچون پیانو و هارپ سازی است تک نواز، به این معنا که نیاز به همراهی ساز یا سازهای دیگر ندارد و خود قادر است تمام بخشهای یک قطعه شامل ملودی، باس، هارمونی و سایر بخشهای همراهی را به تنهایی اجرا کند. از زمان کامل شدن پیانوی مدرن، برجستهترین ساز برای اجرای تک نوازی قطعات موسیقی و حتی همراهی آواز پیانوی مدرن بود، اما به تدریج گیتار جایگاه ویژهای را در تک نوازی برای خود کسب کرد.

به طور کلی رپرتوار گیتار کلاسیک را میتوان به سه بخش عمده تقسیم کرد: ۱- آثاری که برای گیتار مدرن یا اجداد آن نوشته شدهاند. ۲- آثار معروف ارکسترال یا آنسامبلهای مختلف که برای گیتار تنظیم یا باز نویسی شدهاند. ۳- آثار ملی و محلی کشورها یا مناطق مختلف که برای گیتار تنظیم شدهاند.

در ابتدا بسیاری از تنظیمها برای گیتار جنبه رقابت با پیانو را داشت و برای اثبات توانمندیهای گیتار از شیوهای تنظیم برای پیانو تقلید میشد که البته در این راه تجربههایی هم بدست آمد، اما این آثار صرفا دارای پیچیدگیهای بیمورد بودند که از کاراکتر خاص گیتار بهره چندانی نبردهاند و با اجرای آنها از لذت خاص نوازندگی گیتار بیبهره میمانیم. که البته همچنان این روش اشتباه تقلید از سبکهای تنظیم پیانویی در آثار بعضی از تنظیمکنندگان معاصر به چشم میخورد. اما تنظیمکنندگان پیشرو و معاصر با مجهز بودن به دانش هارمونی و کنترپوان گیتار و همچنین بهرهگیری از پشتوانه گنجینهی عظیم رپرتوار این ساز، آثار را آنگونه که شایسته این ساز است مینویسند.

در این بین آقای پیمان شیرالی، جوان با استعداد و کوشای کشورمان آثار زیادی برای گیتار نوشته و تنظیم کردهاند که به خصوص میتوان به مجموعه سه جلدی فولکلور شمال ایران، به نام گل افشان اشاره کرد. در این مجموعه ایشان سعی کردهاند رنگ و بوی موسیقی محلی شمال ایران، با افزودن هارمونی مناسب برای ساز گیتار، آثار را طوری تنظیم کردهاند که مناسب ساز گیتار بوده و نوازندگان این آثار میتواند تجربه دلپذیری از نوازندگی گیتار مدرن را به دست آورد.

من به همه دنبالکنندگان گیتار کلاسیک توصیه میکنم با اجرای این قطعات به تجربه بیشتری در شناخت گیتار کلاسیک دست یابند و در پایان چشم به راهیم تا باز هم کارهای جدید تر و پراتیکتری برای گیتار گلاسیک از ایشان ببینیم و موفقیت روز افزون برای ایشان آرزومندم.

سهراب فلک انگیز